Bu mektubu Hacı Yusuf Efendi el- Bitlisi'ye , ali devletin izniyle muharebe etmek, Seyyid Ubeydullah'a yardım etmek için askerleri toplamaya teşvik babında göndermiştir.

Kerim olan Allah'ın ismiyle mektubuma başlarım.Salat ve selam Nebi (s.a.v) ve ailesi üzerine olsun.

Bu dergahın hizmetçisinden Nakşibendi olan manevi kardeşe .Ayrılık acılarına duçar olmanıza rağmen ayrılığınız iyice uzadı.İşte bu hal beni, muhabbetinizin durumunu, deni dünyaya karşı olan zühdünüzü, zatınızın beşeri elemlerden uzak olduğunu, kalbinizin üzüntüyü gerektirecek şeylere meşgul olmadığını tesbit için bu mektubu yazmaya sevk etti. Zira siz Allah'ın hamd eden, şükreden kullarından olmanız ve derya gibi muhtevalı mektuplar göndermeniz sebebiyle bu şeref her zaman sizinle beraberdir.

Dünyadaki güzeller nerde şimdi?

O günahkarların ardından bir nişane kalmadı.

Bu ümmetin sığınağının şöyle dediği söylendi: Başka hizmetlerde olsalar dahi bu büyük cihada Gavsu'l Azam'ın ashabı olmaya teşvikte ve herkesin sizinle beraber olma husunda gayretli olunuz . Çünkü ilk olarak Müslümanlar için bir güvencedir. İkinci olarak Devlet-i Aliye'ye güç katan kimsedir. Üçüncü olarak başkalarına karşı Müslümanların izzeti nefsine dokunacak şeyleri kabul etmeyendir. Dördüncü olarak üçüncü hususta belirtilen şeyin hakkını verme hususunda gayretlidir .Hatta Nebi(s.a.v) ve ailesinin hakkı hususunda çok gayret sahibidir. Beşinci olarak ümmetim sığınağı olan Hz. Seyyid Şah Ubeydullah'a uymakta gayret sahibidir. Altıncı olarak irşad dairesinin kutbu Seyyid Taha'nın (k.s )Gavsu'l Azam'ın ve Sadatı Kiram'ın feyz ve bereketlerini celbedendir. Yedinci olarak eziyete maruz kalma hususunda müşterektir. Bu ( eziyet ) hali kavuşma şevkine (özleme ) onlara sevimlidir.

Ne zamana kadar böyle hicranda günahkar olarak kalacaksın,

Var git, mal ,izzet,makam ve rütbeni terk et,

Eğer sevgililerden ilahi cezbeyi istiyorsan, aşıkların yoluna ayak koy.

Sizin bu mübarek yerlere şereflenmeniz sizleri bu büyüklerin yoluna döndürür.

Bu hizmetkara ve arkadaşlarına düşmanlık yapan herkese , tarikatından çıkan ve Gavs'ın kapısından reddedilen kimselerdir, deyiniz. O ve arkadaşları hususunda O'nun emrine uymada siz benden daha evlasınız Çünkü siz onun dostları arasındansınız.Sizin ali gönlünüzle Bitlis beldesinin nisbetini ve Tebriz civarının sıcaklığında irşad dairesinin kutbunun ağaçlarının meyvelerini çekip almanız zor olur? Bu hizmetçinin haline göre , Ruşkan kazasının nimetleri ile nimetlenmek zor olur. Ama benim nefsim bütün zamanlarda bana muharebe ve eziyet etmektedir. Şimdi ise mal evlat ve bütün var olan şeyler aynı konumdadır.

Selam size, yanınızdakilere ,dostlara ve bu iş hususunda gayretli olan kimseler üzerine olsun. Bu hizmetkarın selamını Mahmud Efendi'ye ,Hacı Bey'e ,Recep Efendi'ye,Feyzullah Ağa'ya ,İsa Çavuş'a ulaştır ve onlara önce şu ayeti okumalarını söyle: Allah'ın mescidlerinde Allah'ın anılmasına engel olan ve onların harab olmasına çalışandan daha zalim kim vardır ?...(Bakara ,114)Sonra da Gavsu'l Azam'a dost olmalarını ve ondan istifade etmelerini söyle.Bu ali tarikatten maksat rabıta yardımıyla şeyh olan halis zatın hatırlanması , ezanın kabul edilmesi ve onlara geçmemesi için nefretin terk edilmesidir.

Çeşitli vakitlerde sevgilinin izni olmaksızın vazifelerle meşgul olmakta tarikata karşı nankörlüktür.

Ey sevgili ! Arada birde olsa yüzünü göreyim ,

Çünkü başkasının güzelliğini söylemek bana yaraşmaz, dedim.

Tarikat işi için şeriatın emrini terk etmek sefihlik sayılan bir durumdur.Üstün gelmek düşmanlara karşı düşünülür.İtaat sevenler içindir.Bu durum büyüklerin razı olduğu bi durumdur.Bu dostlar için yeterlidir.iyi akıbet muttakiler içindir.

Allah'a yemin olsun ki bu durum ( tarikat işi için şeriatın emrini terk etmek ) ne Gavsu'l Azam'ın ne de Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) razı olduğu durumdur. Selamımızı Hacı Yusuf ve Fettullah Efendi'ye ulaştır. Bu hizmetçi Seyyid Nurullah'ın ayaklarından öper , sayısız salat ve selam seçilmiş ceddi ve ailesi üzerine olsun! O'nun ehlinden olmasam da O'ndan bilhassa namaz vaktinde dua talep ederim. Çünkü o buna ehildir ve muhabbet etmek elindedir . Gördüğünde onun sevgilisi Şeyh Abdülmelik'ten dua talep ederim.

O ki , onun sevgisinden gönlü iki pare olmuştu

O'nun sığınağı Sultan İbrahim'dir .Çünkü ona muhtaçtır.