26. Mektup

Bu mektubu halifesi Molla Abdulkadir'e, insanların onun elinde tevbe etmesi, sebebiyle teşekkürü etme ve bunun gibi meselelerle ilgili olarak göndermiştir.

Allah'ın ismi ile başlarım. "Yerdekiler ve gökteki- ler, herşey O'nu teşbih eder." (isra, 44) Allah'ın ve O'- nun aline salatu selam ederiz.

Aciz hizmetkardan, bilgili kardeşi Molla Abdulkadir'e. Arkadaşlarınız bize, insanların tevbe etmeye düşkün olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiklerini, Şeriat amellerini yerine getirmeye davet ettiğinizi, Sadat-ı Kiram'dan yardım istediğinizi, insanları Allah'a tevbe ettirmeye sevkettiğinizi ve onları Gavsu'l Azam'ın gölgesi altına soktuğunuzu bildirdiler. Nimeti bol veren ve ihtiyaçları ziyadesiyle gideren Allah'a hamd olsun.

Allahım! Yüceliğine uygun olacak şekilde hamd sanadır, şükür sanadır. Ben senin nimetlerini itiraf ederim, sana övgü saymakla bitmez. Sen yüce zatını övdüğün gibisin. Varlık duygusu kendisini helak etmesin diye meydana gelen güzellikler sebebiyle bu hizmetkar çokça istiğfar etmiştir.

Sizin istiğfar, hamd ve şükür ile meşgul olmanız ve Gavsu'l Azam'ın gölgesinde nefsinizi fenaya ulaştırmanız gerekir. Sen ve oradaki vekil, yani ikiniz (devamlı olarak) şu ayeti okumanıza rağmen nasıl hidayet edici olabilir siniz?: Bu ayette Allah şöyle buyuruyor: "Sen istediğin kimseyi hidayete erdiremezsin. lakin Allah dilediğini hidayete erdirir,"(Kasas 56)

Peygamberimiz (s.a.v) için böyle olunca ikiniz için durum nice olur? Bununla beraber mecazi hidayet (hidayete vesile olma) aynı şekilde ikinizin eliyle olmaz. Daha doğrusu Gavsu'l Azam ve Saadat-ı Kiramın duasıyla olur. Onlardan size himmet ve nisbet olduğunda haklarını nasıl ödersiniz? Mülkünde dilediği gibi tasarrufda bulunan ve dilediği şeye hüküm veren Allah'ı teşbih ederim. Hakiki hidayet Allah'a mahsustur.

Hastalığın bu hizmetkara bildirildi. Şifa Allah'tandır. Bu durum aynı şekilde hamd ve şükrü icab ettirir. Sizin için akideyi öğretmek, Fatiha ve teşehhüdü öğretmekten ve eğitimini yapmaktan başka bir şey yoktur. Eğer siz bunları yerine getirmezseniz, ahiret- te sual anında haliniz nice olur?

Her gün 300 adet nefy-u isbatı la faile illellah manası üzere kendine vird yap ve hergün bir saat şükür rabıtası, diğer bir saatte niyaz et ki, muhabbet ve şevkinin artmasına sebep olsun. Şayet onun kalbini, tam selamette olduğunuz müjdesi ve güzel sıhhatiniz haberini göndermek suretiyle sevindirirsen bununla bu hizmetkara iyilik etmiş olursun.

Selam size, yanınızdakilere ve Hz. Mustafa'nın (s.a.v) şeriatına sımsıkı sarılanların üzerine olsun.

Allahım! O'na, aline, ashabına ve zürriyyetine rahmet ve bereket ver. (Amin) Hamd Alemlerin Rabbi Allah'adır.