Bu mektubu Gavs (k.s) değerli kardeşleri olan Muhammed ve Hurşid Beylere amcalarının oğlu Halid Bey ve diğerleriyle biraraya gelmeyi emretmesi ile ilgili olarak göndermiştir.

Zatı şerifleri isimleri gibi olsunlar. Allah'ın rahmeti ve selamı üzerinize olsun. Aramızda olan ayrılığın vukuundan bir müddet geçince ve kavuşmanın arzusuyla bu mektubu yazıya geçirdik. Gerçekten Mektuplaşmak, haber alabilmek, sıhhat ve selametinizin nasıl olduğunu öğrenmek kavuşmanın (vus-latın) yarısıdır. Allah, Seyyid-i Kainat'ın (s.a.v), Gav- su'l Azam ve cümle sadatın (k.s) yüzü suyu hürmetine sizleri afetlerden muhafaza eylesin.

Hacı Ali Bey'i, Şerif Bey'i, Hamid Bey'i, Eyyub Han Bey'i ve ev halkını muhabbetle selamlarım. Malumunuzdur ki Halid Bey, evini sizin yanınızdan taşımak için bize teşrif etti. Ben buna razı olmadım ve onu bundan men ettim. Çünkü biliyorum ki, buna Gavsu'l Azam (k.s) razı değildir. Sizin de onun evinden çıkmasına razı olmamanız gerekir. Daha doğrusu sizin onun hatırını hoş tutmak, onunla uyumlu olmak, ona kin ve nefret etmemek görevinizdir. Sakın, sakın sizden bir çekişme ve aranızda bir düşmanlık ortaya çıkmasın. Biliyorsun ki, ittifakın olmaması, memleketin harabına, halkın dağılmasına ve emellerin parçalanmasına sebebtir.

İttifak, güzellikle birleşmedir. Ülfet ise, bunların tamiri için sebepdir. Çünkü Allah ve Rasûlünün adeti böyle cereyan etmiş, böyle gerçekleşmiştir. Gördüğüm ve yakinen anladığım kadarıyla fayda, Molla Mahmud'un sözüne itimad etmenizdedir. Çünkü o- nun sözü, bizim sözümüzdür. Bu konuda ne emrederse, bizim emrimizdir.

Emredilen şeyleri yapın "Çünkü O (Allah) yaptıklarınızı hakkıyla bilendir."(Ai-i İmran,i53) 23-Şaban-1298