Bu mektubu bazı işlerle ilgile olarak halifesi Molla Ahmed'e göndermiştir.

Mektubuma Allah'ın ismi ile başlarım. "Yerdekiler ve göktekiler, herşey O'nu teşbih eder." (isra, 44)

Salat ve selam O'nun Nebisi (s.a.v) ve Nebisinin ailesi üzerine olsun.

Gavsu'l Azam'ın (k.s) bana olan mektubunu okudum ve Allah'a hamd ettim. Acz ve taksiratımı itiraf ederek şükredenlerden oldum. Sabırdaki maslahatın Allah indindeki bilenen vakte kadar olduğunu gördüm. Eğer bu köylere ve bu tarafa gelme isteği kalbinizde varsa, bu isteğinize uymanız çok güzel bir şeydir. Çünkü sohbet (farzlar ve vacipler dışında) olan ve olacak olan hiçbirşeye denk değildir.

Şunu burada belirtmek gerekir: Öncelikli olarak Rum liderlerinden çekinerek insanları Acemlerle muharebeye teşvik etmek için birkaç gün beldenizde istirahat ediniz. Çünkü Seyyid Ubeydullah (konuyla ilgili olarak) iki mektub gönderdi. Birinci mektub Gavsu'l Azam'a (k.s) muhabbet vesilesi ile kavuşmaya özlem mektubu, ikincisi cihada teşvik mektubu. Bu hizmetkar inşaallah bu iki hususa da uyacaktır. Eğer sabredemezseniz gelme hususunda sizin için ruhsat vardır. Sabahleyin yemekten önce bal yemek, baş üzerine rabıta yapmak sizin için şifadır. Ezeli olan Allah'ın inayeti ve üstadın iltifatı size tesir etmiştir ve hatta çoğu vakitlerde sizinle beraberdir..

Selam size, yanınızdakilere ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) şeriatına uyanlar üzerine olsun.