Bu mektubu halifesi Molla İbrahim'in babası Molla Abdurrahman el-Kindi'ye, Gavsu'l Azam'ın (k.s) dergahında üzerinde müşavere edilen bazı hususları bildirmek ve bunun dışındaki meselelerle ilgili göndermiştir.

Nemran'da bu yıla kadar düşman istilasına uğramamanız için çalışan, şeyhimize hizmet eden ve size merhametli olan faziletli üstadımız Molla Abdurrahman el-kindî'ye. Kalacağınız mezkur müddet tamam olduktan sonra size uygun olan yerlerde kalmanız için bizden izin istediler. Hz. Şeyh ise size olan muhabbetinden dolayı sizden ayrılmak istemiyor. Başka bir maksaddan dolayı değil. Hz. Şeyh bizimle sizin aranızda, bizimle sizin ihlâsınız arasında fark olmaması gerektiğini söylüyor. İmamımız Hz. Halid-i es-

Sanî, talihlerin istifadesinin mümkün olması için, sizi bu tarafa cezbetmeyi ve kalblerinizin Hz. Şeyh'in kalbi ile ülfet etmesini istiyor. Çünkü Şeyh ülfet edicidir. Siz şeyhle karşılıklı ülfet içerisindesiniz. Sonra sizi zülmetten nura kim çıkaracak? İnatçıların kelamına bakmaksızın ve Gavs'ın bu konudaki emrine uyarak bu dergaha teşrif etmeniz mümkün olursa teşrif ediniz. Rabbi tarafından en güzel şekide terbiye edilen Rasûlüllah (s.a.v) rüyada bana Gavs'ın Hz. Şeyh Halid'den (k.s) daha güzel olduğunu söyledi.

Kemalatını artırmak için çabala. Bu yolu size gösteren Allah'a hamd et. Ancak ona gelmeme engel olan husus Mektupta açıklandı.

İhlas, isteyen kimseler içindir. Sabır ve acele etmek şanımıza yakışır edeb ile olmalıdır.

Onun şanı, inad töhmetinden beridir. Çünkü töhmet -en edna müride zarar vereceği gibi, bilhassa havas olan kimseler dahi olsa- nisbeti yok eder. Bu durum bizi büyükler hakkınd, ihlâs noksanlığına ve onlara hakkı ile ittiba etmeme yanlışına sevkeder. İnsanlara Gavs'ın (k.s), evlatlarının ve halifelerinin sabrını medhederek yaymak nisbetinizi artırır. Böylece size iyiliği olan Kutbu'l Aktab ve Gavsu'l En- cab'ın (r.a) işaretinin tecellisi sizin için ortaya çıkar.

Çocuğunuzun Molla İbrahim hakkında dediği şey ancak çıkan ve çıkacak olan şeylerle ilgilidir. Eşya (takdir edilen) vakitleri kadar dünyada kalacaklardır. Sabır acıdır. "Sabredenin mükafatı Allah'a aittir." (zümmer, 10) Allah'ın yüce kitabında Hz. Yakup (s.a.v) için "Bana düşen güzelce sabretmektir" (Yusuf, 18) demesi, sabrı nefsine nisbet etmesi ve düşmanınına karşı acele etmesi size yetmiyor mu? Allah'a yemin olsun ki sabırda hayır görmeseydim, acele ederdim. Ben şeyhin emrine uymaya istekliyim. Vukuf-i kalbî hali üzerine, muhabbet ve cezbe ile cemal suretinde rabıtaya devam ediniz. Ancak bunlardan sonra şuhud ve murakabe makamını elde edebilirsiniz. 300 kadar la fa'ile ille'llah manasındaki nefy-u isbat virdine devam ediniz ve Gavsu'l Azam'dan (k.s) afv zannı üzerine olunuz. Zira Gavs (k.s) günahımıza ve kusurlarımıza gözlerini kapayarak bize muhabbet nazarı ile bakar.

Bize dua ediniz. Molla İbrahim, Şeyh İbrahim, Şeyh Muhammed, onların oğulları, Molla Muhyiddin, kardeşleriniz, annemiz ve evlatlarınız bize dua etsinler

Selam sizin, bizden isteyen ve bunu hususiyetle belirten kimseler üzerine olsun. Kardeşimiz Molla Ab- dulbari'ye selam. Hamd Allah'adır.