Bu mektubu Gavsu'l Azam'ırı (k.s) kabirlerini ziyaretini müjdelemek ve diğer hususlar için Halifesi Molla İbrahim'e göndermiştir.

Kadîm kardeş Molla İbrahim'e. Allah onu arifler zümresine ilhak etsin.

Selam sizin ve yanınızdaki kardeşlerimizin üzerine olsun.

Hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam seçtiği kulu Hz. Muhammed (s.a.v) üzerine olsun.

Ey kardeşler! Müjdeler olsun size. Müjdeler size. Müjdeler size. Müjdeler size. Biz kuşların bahçesi, bülbüllerin gülistanı, deniz incilerinin tatlı suyu ve cevherlerin madeni haremler haremine vasıl olmakla bereketlendik. Sonra O'nun büyüklüğü ile şereflendik. O'nun ismini beyan etmeye hacet yoktur. O (r.a) keremli, nimetlenmiş ve feyz sahibi kimsedir. İhvanları hala feyizlendirmeye devam ediyor.

Sadat-ı Kiram'ın davarlarının çobanını ziyaret ettikten sonra, dergahın hizmetçisi ile beraber yemek yedik. Şeyhimizin oğlu saf ve sevgi dolu bakışları ile bize nazar etti. Bilhassa onlara Allah, alemlerin Gavs'ının yerine kaim olmayı nasip etti. Himmet, himmeti olan kimsedendir.

Zilhicce'nin ilk gecesi Norşin'e vardık. O tarafa sefer yapmaya alışkın olmadığımızdan dolayı (yolculukta) bana rahavet isabet etti. Bu rahavet ya soğuktan ya da önceki gece bazı ehli zimmetle gecelemekten olmuştur.

Allah bize şifa verir ve buradakiler bize engel olmazsa Tercunek'te bayram yapmak istiyoruz. Bizim için mühim selametinizi beyan etmenize rağmen, durumu açıklayıcı bir Mektup göndermeniz size layıktır. Oradan tamamen iyi olduktan sonra ayrılınız. Hastalık ortaya çıkarsa oraya gelirim. Umulur ki Allah en yakın zamanda şifa verir. Biz bazı rüyaları tabir etmekte aciz kaldık. Durumları ortaya çıkmıyor. Bu hu-susta yanınızda bir şey varsa sizin açıklama yapmanız ve bunları bu mektubun kenarına yazmanız iyi olur.

Selam bütün aileniz üzerine olsun. Duaya layık olmayan bu hakir bilhassa annemizin duasını istemektedir. Selam ve dua talebimi Şeyh Fethullah'a, -Ab- dulmecid'i teskin etmek mümkünse- O'nun yanındaki fakihlere, köy ahalisine ve bilhassa Şeyh İbrahim'e ve evlatlarına, köyün imamı ve fakihlerine ilet.