Bu mektubu halifesi Molla İbrahim'e Diyarbekir y- olculuğu ve bunun dışındaki bazı meseleler hakkında göndermiştir.

Kıymetli kardeş, bu yola sağlam bir şekilde bağlı olan Allah dostu Molla İbrahim'e.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Garib, asi ve katı kalbli olan bu dergahın hizmetçisinin aklına, Gavsu'l Azam ve Kutbul Afham'dan (k.s) uzak düşenlerin gönüllerini tedavi etmek için Di- yarbekir taraflarına ve Muş'un bazı yörelerine gitme düşüncesi geldi. Manen yakınlaşmak için Allah bizi ve bütün taleb edenleri Gavs'dan faydalandırsın. Çünkü durum murad edilenin tersine gelişmiştir. Buradan ayrı kalmakla bunu telafi etmek istiyorum. Sizin ve bazı ehil olan müridlerin ve bilhassa Molla Muhyıddin, Molla Abdullah el-Cuhvurî ve Şeyh Fet- hullah'ın (k.s) beyan ettiği mekana yaklaşmaya gayret etmesi gerekir. Bu hususta mübalağa yapmamak lazımdır. Hatta haberleri tevsik ettikten sonra aktarmanız gerekir. İnşaallah o zaman meram hasıl olur. Bir haberi doğrulamadan aktarmama selefin takip ettiği yollardandır.

Seyyid İbrahim muhayyerdir. Molla Abdulkadir ve Molla Abdurrahman kaç gün sonra gelecekler. Molla Hüseyin Karabulkat'da veya başka yerlerde bir şey yoksa buraya gelecek veya nereyi uygun görürseniz oraya gidecek. Onların hepsi bize dua etsinler. Benden selam isteyen herkese selam ulaştır.