Bu mektubu Molla Abdurrahman el-Molla Kindi'nin gönderdiği mektuba cevap olarak göndermiştir.

Mektubuma Allah'ın ismi ile başlarım.

"Yerdekiler ve gökiekiler, herşey O'nu teşbih eder." (isra, 44) Salat ve selam Nebi'nin (s.a.v) ve ai- leşinin üzerine olsun.

Büyük şeyhinden ayrı olmasından dolayı kusurlu talebe olan kuldan, üstadlar üstadı, ilim, hilm ve sevgi sahibi ve iyilikte bulunan Allah'ın gölgesinde gölgelenen Mevlana Abdurrahman'a. Allah onu gevşeklik ve hezeyandan korusun. İçinde bulunduğunuz deryadan bir damla olan kıymetli mektubunuz bize ulaştı. Daha mektubun ilk satırlarında ihlâs, muhabbet ve teslimiyetinizi müjdeleyen işaretler sezilmektedir. Mektup, kalblerimizdeki acıyı çekip çıkardı. Çünkü gerçek kazanç, kulun kendisini tehdit eden kederlerden kurtulması için üzerini düşen vazifeleri yapması ile elde edilir.

Bu mektubu haddimizi aşarak ariflerin kutbu, korkanların Gavsı, salihlerin mürşidi, talihlerin dostu ve alemlerin Seyyidi'nin yanında okuduk. Nuruyla bezenen ruhumuz O'na feda olsun. Gönlümüz O'na benzesin. O kendisindeki cemal halinin galebesinden dolayı bizlere tebessüm etti. Şefkat kelamı konuşup, muhabbet incileri ile gönül bağlayıp, kudsi lütuflarla bize iltifat ve unsiyet etti. Celal halinin nurları onda yok oldu. Hatta O'nun nurunun güzelliği ve alnının berraklığı güneş ve ay üzerine galebe çalmıştır. Umulur ki bu fazilet imkan nisbetinde sizin üzerinizde de olur. Aczimizi bilerek bu lütuftan dolayı Allah'a hamd ettik.

Sizdeki ihsan, şefkat, hilm, muhabbet, teslimiyet ve kabiliyet sebebiyle, hidayet üzere bulunduğunuzu ve akşam sabah hakkında hayır va'd edilenler kimseler içinde olduğunuzu ümid ediyorum.

Zaman gaflet zamanıdır. İmanın nuru zulmette zerre gibidir. (Hak olan cezbelerden bir) cezbe ins ve cinnin ameline denktir. Marifet, dünya ve ahirette en nihai hedeftir. Vücuddaki zülmet bulutlarının her- halukarda kaldırılması istenilmiştir. Allah'ın rızasını kazanmak için varlık duygusunu izale etmek gerekir. Allah'a ulaşma yolu elli bin senelik yoldur. Bu ancak uyanıklık, ülfet ve Hz. Hızır'la (a.s) arkadaşlık yapmakla, -ilim, amel, oruç, kusursuz namaz, hac, riyazet, zühd ve ibadeti olsa da- nefsini yok ederek Allah'ta baki olmakla elde edilir. Hazret (k.s) şevk, muhabbet ve vecd hali ile birlikte Hindistan'a gidince, bütün zorluklara rağmen sünnet yoluna sarıldı.

Bununla beraber ben elli bin senelik yolda elde edilecek şeylerin şeyhimin sohbeti ile elde edileceğine inanıyorum. Çünkü O'nun rabıtadaki yüzü ay, sohbettteki nisbeti deniz gibidir. Gecelerin karanlığı O'nun sevdiği keskin kılıç gibidir. Soğuktan titremesi ateştir. Onun nuru insanı barındıran bir ev gibidir.

Gönül kokusu daima diri olsun,

Ayağı yüzlerce menzili tayetsin,

Keyif, kadehle içki de olsun,

Çünkü o seyirde revaç gördü.

Bu satırları, acz ve kusurlarımı itiraf ederek yazdım. Gevşekliğe sebep olacak şeyleri ortadan kaldırmaya gayret gösterdim. İşleri ikinci güne (yarına) bıraktım, demeyin. Niyette ihlâslı olun. Sevgiye gelin. Şevk, muhabbet ve gönül huzuru ile bu dergaha yönelin. Kalbi masivadan boşaltarak atı meydanda koşturun.

Allahım! Atalarımın torunlarından, annem ve çocuklarından, bilhassa Molla Ahmed ve Molla Muhyid- din gibi fakihlerden dua taleb ediyorum.

Selam yanınızdakiler ve hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Bu makamda edebi terkedip kelamı uzatarak sizi incitmek istemiyorum. Çünkü aşıklardan edep istenilmez. Eğer kişi hizmetçilerden ise gerekli olan, köpeğe havlamak ve kaybolduğu zulmet rüzgarlarının tozunu üzerinden üfürmek düşer.

Allah sizi gadap edilen ve sapıtan kimselerden değil, nimet verilen kimselerden kılsın. 19-Zilhicce-1287