Bu mektubu halifesi Molla İbrahim'e kafirlerle ci- had için asker toplamaya teşvik ve diğer meseleler ile ilgili olarak göndermiştir.

Allah'ın ismi ile mektubuma başlarım.

"Yerdekiler ve göktekiler, herşey O'nu teşbih eder." (isra, 44) Salat ve selam O'nun Nebisi (s.a.v) ve ailesi üzerine olsun.

Bu dergahın hizmetçisi Abdurrahman'dan selim Kardeş Molla ibrahim'e.

Bu Cumartesi buradan çıkmayı istedim. Fakat Mirza Bey telgrafla, valinin Van vilayetinde hazırlıklar yaptığını belirtmesinden dolayı, çıkışımı benden bir kaç gün tehir etmemi istedi ve gelmeme engel oldu. Bununla ilgili olarak bana şöyle dedi: Yol için hazırlıklar yapıyoruz. Hareket için yakın zamanda çıkış olacaktır. Mutasarrıf Paşa muhafızlarını ve takviye kuvvetini alarak geri döndü. Buna rağmen Kurt Paşa, Şeyh Halid'in (k.s) yanında Mutkin'e gitmeyi emretti. Şeyh Halid'le (k.s) beraber Şeyh Habib de vardı. Kurt Paşa bu ikisi için bin kişi topladı. Şeyh Abdur- rahim'e ve Şeyh Tahir'e takviye kuvvet ve muhafızlarla birlikte size gelmem için süratle askeri toplamanız gerekir. Şayet mutasarrıf engel olursa, Şeyh Halid ve Şeyh Habib'e delil olması için benim tarafıma bir kısım askerle gelinsin. Böylece o ikisine icabet edilmiş olur. Çünkü ikisi Abdurrahman'ın askerler ile gitmiş idiler.

Mutasarrıf bize' karşı çıkarsa, telgrafla değil, normal şekilde, yumuşak ve açık bir nasihat şeklinde ona cevap gönder. Tek başına veya sebepsiz meydan okuyan kimselere merhamet etmeyin. Çünkü bunlarla savaşmak farzı ayndır ve karşı taraftakilere şöyle de : Kim Allah'a ve Rasûlü'ne inanıyorsa acele olarak savaştan askerlerini çeksin. Mümin Allah'a, Resulüne iman eden ve bugünlerde O'nun yolunda cihad eden kimsedir. Bugünlerde savaş için, anne babanın razı olması, çoluk çocuğun nafakasını hazırlamak ve borçların eda edilmesi şart değildir. Molla Abdulkadir'in yaptığı şeylere cevap olmakla beraber, şiddetli ihtiyaç hasıl olduğundan dolayı yüzüğü bana gönder. 7-Cemazî'levvel-1294