Bu mektubu halifesi ve eski dostu olan Molla İbrahim'e göndermiştir.

Selim kardeş, ihlâslı alim Molla İbrahim'e. Allah onu teslimiyetin en yüksek derecesine çıkarsın. Sizden dua taleb ettikten ve güzel hatırınızı sorduktan sonra Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun.

Şu ana kadar ailem, oğlum ve Hz. Şeyh buradan çıkmadı. Hatta ben onlara bu durumu gizlediğim halde, bütün aile birlikte (bir takım işaretle) buraya yerleşmek için gayret serfediyorlar. Meczub Molla Abdurrahman geldi. Hz. Şeyh'in arkasından onu gönderdik. Allah bize izinle çıkma imkanı bahşetseydi, o- raya çıkılırdı veya aile ordan çıkarılırdı. Ne güzel meram. Allah'ın yardımı ve tevfiki ile inşaallah Şam ta-rafına yolcuyuz. Ancak bununla birlikte hac yoluculu- ğuna da çıkacağız. Bu durumda size oradan çıkmak düşer. Cevap bekleyen Molla Hüseyin uygun görüp seçtiğiniz iki köye gitsin. Uygun cevap ona ulaşırsa emredildiği şekilde yapsın. Olmazsa dönsün.

O ve siz Ravday-ı Mutahharayı ziyaret etmek istiyorsanız, -onunla bizi ve sizi faydalandırsın- gelecek ayın yarısı kameri aydır.

Sizden bizden bahseden, sonra bilhassa köyümüzde ve gizlice teftişten sonra Hacı, Abdal, Bazid ve Kuruca köylerinde ulemanın ihlâsı ve onların herbiri- nin tafsilatlı teslimiyetleri ile ilgili şeylerle dolu bir mektubu göndermenizi ümid ediyoruz. Allah'ın size verdiğine ve ihsanına sevininiz ve buna tevekkül ediniz.

Radiye (Allah'ı memnun etmiş) makamında olan, nefsi merdiyye (Allah tarafından memnun edilmiş) makamında olandan daha hayırlıdır. Acele etmeyin. Bilakis sabırlı olunuz. Yıkayıcının elinde olan ölü gibi olunuz. Rüyamda Gavsu'l Azam ve Kutbul Afham (r.a) himmeti ile galibiyetin bize ait olduğunu gördüm. Her şeyi müyesser kılan Allah'tır. İnşaallah bütün hallerde ve engeli defetmek için gayret göstererek te-vekkül O'nadır. Mektubta belirttiğimiz şekilde açıklayarak size olan meramı özet şekilde anlattık. İstediğiniz sualler açıklanmış, hayırlı gördüğünüz hususlar beyan edilmiştir.

Yanınızda olan herkese selam eder, onlardan dua talep eder, onlara ve bir hardal tanesi kadar da olsa az veya çok ayrılığımız sebebiyle elem çeken herkese dua ederiz. Kurtulmayı isteyen kimsenin ihlâs, muhabbet ve teslimiyet elde etmesi için çaba sar- fetmesi gerekir. 12-Cemazî'lûla-1298