Hizan'dan gelişinin gecikmesinin sebebini açıklamak ve diğer hususlarla ilgili olarak halifesi Molla ibrahim'e gönderdiği Mektuptur.

Muhabbetli ihlâsıyla sıddık ve sadik olan, akranından üstün, faziletli, alim ve bilgin kardeşim Molla İbrahim! Gavsu'l Azam Kutbu'l Efham'a (r.a) yakınlaşmak için çalışıp çabalayıp hazırladığınız şeyin ve gayretlerinizin haberi bana geldi. Allah (c.c) sizleri mükafatlandırsın. Mukarrebun olan, O'nu sevmiş ve O'nun tarafından sevilmiş dostlar zümresine sizleri dahil etsin. Ben de Zubeyr'i bekliyordum, gelmek üzereydim. Fakat burada Hamza ile Hazreti Şeyh arasında tartışma oldu. Münkirler Hamza'ya destek çıktılar. Bunun üzerine Hazreti Şeyh Halid de bizleri etrafına topladı. Neticede karşı taraf perişan oldu, Allah ta onları perişan eylesin. Ancak bizlere olan nimet tamamlanmadı, tam cezalarını bulmadılar. Şimdi istişare edilen husus kaç gün burada kalıp ayrılacağımdır. Bu üç, beş, yedi veya on gün olabilir. Bu da Gavs-ı Azam'ın meramına bağlı. Zaten onun muradı Allah Teala'nın ve Rasûlünün murad ettiğidir. İki gün sonra sizlere bir Mektup daha göndereceğim. Bunda daha geniş bilgi vereceğim.

Diyâeddin'in (k.s) hastalık haberi bizlere ulaştı. Dostlar ve dadılar onunla ilgilenmişler. Fazla üzülmesinler çünkü kendi yurdunda hastadır. Hatta üzüntüyü tamamen bıraksınlar. Üzüntüyü terk edip muhabbeti Zatiyye'yi elde etmek için gayret göstersinler. Çünkü Allah Teala'ya tazarru etmek, ona boyun eğmek tüm endişeleri siler süpürür. Bu sebeple hangi Şekilde ve hangi halde olursa olsun Allah'a (c.c) tazarru edip, ona yalvarın.

Mektup size ulaşınca, göndereceğiniz cevapta Di- yâeddin'in hastalığının durumunu ve kardeşlerimizden hasta olanları, ne tür hastalığa yakalandıklarını bana yazın ve Cafer'e teslim edip gönderin. Sizlere göndermiş olduğum sudan da tüm hastalara, ölüm döşeğinde olanlara, sıkıntısı olanlara ve korku çekenlere verip içiriniz.

Malum olduğu üzere, benim için, Ubeydullah'a göz kulak olmak Diyâeddin'i (k.s) kollamaktan daha önemlidir. Molla Hasan'a ve tüm fakih kardeşlerime selamımı iletiniz. Dualarını istirham edip ellerinden öperim. Aynı şekilde ev halkıma ve sizin ailenize, özellikle de annemize selamlarımı ulaştırınız. Bu günlerde Gavs-ı Azam'ın razı olacağı hayırlı bir neticenin ortaya çıkması için çokça rabıta yapın. Onun kahrının bize değmesinden Allah'a sığınırım. Köy halkından hidayete tabi olanlara benden selam söyleyiniz. Üstadımızın buradaki dergahının eşiğinden sizlere teberrük kabilinden Molla İsa'yla beraber biraz meyve gönderdim. Hiç şüpheniz olmasın, de-vamlı aklımdasınız. 1-Recep-1289