Seyyid Şeyh Tahir'e gönderdiği Mektuptur.

Allah yolunda dost ve kardeş olan Şeyh Tahir'e. Mevlamız onu muhafaza eylesin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakâtuh. Allah Teala sizleri ve bizleri sultanın yardımı ile iman ve emniyet içerisinde, dünyanın kötü etkilerinden koruyup kurtarsın. Mümine, saliha, dini kuvvetli, batıla karşı şecaatli hanımın gittiği yere vardığına dair bize ulaştırdığınız müjde gibi Allah ta (c.c) sizleri rahme- tiyle müjdelesin. Eğer oradaki önde gelen zevat bu meselede daha güçlü iseler hanımın buraya getiril-mesi münasib olur. Buraya gelsin daha sonra da öldürülen kişinin yakınlarıyla beraber hükümete gönderilir. Bu da olmazsa bu zamandakilerin adeti üzere davranılır. İsterseniz onu oradan Muş hükümetine gönderirsiniz veya buradan gönderilmek üzere bize yollarsınız. 17-Recep-1296