Bu mektubu da Şeyh Tahir'e göndermiştir.

Kıymetli dost Şeyh Tahir'e. Allah onun fazlını artırsın. Amin.

Aziz ve celil olan Allah'ın adıyla.

Aliah yolundaki kardeşim için Mennân olan rab- bimizden selamet ve ihlâs dilerim. Muhabbet ve teslimiyetinin artması için rabbime dua ederim. İmdi; sizden arzumuz şudur: İbrahim Bey ailesiyle sizin o- raya geldiğinde onları Semerşih köyüne götürün ve mümkün olduğu müddetçe onları orada ailesiyle beraber misafir edin. Hizmette eksiklik göstermeyin. Köyde hizmetleri iyi yapılmasa bile ben sizin yanınıza gelene kadar orada ikamet ettirilsinler.