Halifesi Molla Abdulkadir'e göndermiştir.

O'nun adıyla! "Yerdekiler ve göktekiler, herşey O'nu teşbih eder." (Isra, 44)

Salat-u selam mahiukatın en hayırlısı Hz. Mu- hammed'e (s.a.v) ve aline olsun.

Selam Allah yolunda yürüyen kardeşimiz Molla Abdulkadir'e olsun. Aliah Teala'dan dileğimiz onun şerefinin artmasıdır.

İmdi; mektubu getiren Fakih Muhammed'i size gönderiyoruz. Kendisi Zirkan nahiyesindendir. Bu zat ailesiyle beraber sizin o tarafa gelecek. Size geldiğinde oradaki köylerden birine yerleşmesine yardımcı olun. Kendisine imamlık veya başka bir iş veriniz. Köylülere de tenbihleyin ona göz kulak olsunlar, yardımda bulunsunlar. Sizlerle beraber hizmette bulunup dolaşmasını sağlamak için mümkün olduğu sürece onu köye imam tayin etsinler. Bu hizmeti karşılığında muhtemelen az nisbette bir dünyalıkta alacaktır. Durum size iletildi, böylece meramımız hasıl oldu.