Halifesi Molla Abdulkadir'e göndermiştir.

Besmele, hamdele ve salveieden sonra;

Şeyh Fethullah bu hizmetkara kız çocuğunuzun vefat ettiğini haber veren mektubunuzu okudu: "Şüphesiz bizler Allah'tan geldik ve yine O'na döneceğiz." (Bakara,56)

Allah onu ahiret yurdu için sizlere vesile kılsın. Zaten dünya Allah'ın arşı yanında siyah bir zerre gibidir. Hatta vara karşı yokun nisbeti gibidir. Ehl-i irfan nez- dinde ise cennet'e nisbetle cehennem gibidir. Bu "Dünya müminin zindanıdır" hadisinden de anlaşılmaktadır.

Mektubunuzda bulunduğunuz yerde oturup otur- mamayı soruyorsunuz. Sen köylere çık. Fakih Hüseyin de yanındaki adamlardan birini Molla Rasûl'ün iki çocuğuna göndersin ki onların arkasından gitsin. Eğer muhtar tövbe eder yaptığına pişman olur ve bu işlerin yapılmasını engelleyeceğini iyice teyid ederse müsade verilsin. Yok bu yönde teminat vermezse her iki çocuk ta köyden çıkıp gitsinler.

İnsanları teşvik etmeye gelince, bunu sohbetin sonunda yap. Bu hizmetkarla beraber veya onsuz cihada karşı iştiyaklarını gördüğünde hemen mektubun cevabını gönderiniz. Şehadet kelimesini, Fatiha'yı, teşehhüdü, akideyi öğrenmek hususunda insanları çok teşvik ediniz. Bu hususlarda cihada teşvikten daha çok durun.

Allah'ın selamı sizlere, çocuğunun vefat etmesi sebebiyle meydana gelen üzüntüsünden Gavs-ı Azama (k. s) olan muhabbetini kaybetmeyen ve evladını kaybetmenin acısına dayanan hanımınıza, yanınızdakilere ve Muhammed Mustafa'nın Şeriatine yapışanlara olsun.