Halifesi Molla Abdullah Nurşînî ile Molla Reşîd'e göndermiştir.

Allah'ın adıyla. ""Yerdekiler ve göktekiler, herşey O'nu teşbih eder." (isra, 44) O'nun nebisine ve aline salat olsun. İmdi; Gavs-ı Azam'ın kapısının hizmetkarından ihvanın en hasları ve iyileri Molla Abdullah ve Molla Reşid'e. Sizleri rahmet ve bereketle selamlar, dua eder, dualarınızı talep ederim. Sizlere selam ederim. Çünkü aşk sizleri kendine çekmiş, ayrılık ateşi yakmıştır. Sizler geçmiş günleri yad ederek kalplerinizin yaşlarıyla aydınlanırsınız. Geri dönmeyi temenni edersiniz, ayrılmış olmamayı, yanımızda bulunmayı arzulayıp durursunuz. Bu halde değilseniz olmaya, bu halde iseniz daha da yoğunlaşmaya gayret edersiniz. Çünkü size yarın kıyamette Rab- binizden sizi ne alıkoydu denilmesini istemezsiniz. Selamımı ihvana, özellikle de onların haslarına ve genelde hepsine iletiniz. Onlara şunu tebliğ ediniz: Allah başkalarına nasip etmediği bir şeyi, biraraya geldiklerinde sohbette bulunmayı onlara ikram eylemiştir. Bu ikramdan dolayı Allah'a şükretsinler. Daha önceki bu sohbet beraberliklerini hasretle ansınlar. Allah'ın izniyle rabıta, sohbet, hatme ve cemaata dönmeye baksınlar. Böyle yapsınlar ki dünya kendilerini muhabbetten, ihlâstan alıkoymasın.

Selamımı Gavs-ı Azam'ın hizmetkar hanımına, çocuklarına iletiniz. Hallerini soı-duğumu belirtiniz. Gavs-ı Azam'ın arzuladığı şekilde onun razı olduğu amellere yapışsınlar. Emirlerine uysunlar, nehiy- lerinden kaçınsınlar, sohbet ve muhabbet ile meşgul olsunlar, efendilerini sevip onlara bağlanmakla dünyaya meyletmekten uzaklaşsıniar.

Sizlere, onlara, Ahmed Ağa'ya, diğerlerine, Osman Ağa'ya, Bedir Ağa'ya, Nuri Ağa'ya, İbrahim Ağaya kendilerine bağlı olanlara ve herkese tekrardan selamlarımı gönderirim. Hep beraber Allah'a dönüp tövbe edin ki belki salihlerden olursunuz. Allah beni ve sizleri velhasıl hepimizi mağfiret etsin. Amin.