Hizmetkarı Saîd el-Milâkendî'yo göndermiştir.

O'nun adıyla. Selam seçtiği kullar üzerine olsun.

İmdi; hizmetkardan istikamet ehli kardeşim dostum Saîd'e. Neynik'te geçen meseleyi haber veren mektubun bize ulaştı ve meseleyi öğrendik. Onlara şunu söyle: Bu hizmetkar şimdiye kadar onların din ve dünyalarının kendisine teslim edildiğini biliyor, bu sebeple onlar için hayırlı gördüğünü yapıyordu. Şimdi ise buralara bu acizi vekaletten azlettikleri haber- 'eri geliyor. Ben de işlerini onlara geri tevdi ittim, fakat onlar yine de bizim kardeşimizdir. Zaten bize gerekli olar)-'onlara dua etmektir. Fakat sen yine de onlara de ki: Sizlere hayret ediyorum. Siz daha önce bizler mal, çocuk, hanım ve nefislerimizin peşinde koşar değiliz, diyordunuz. Şimdi ise size ne oldu peki?

Evvelden aşinalık senden oldu

Nihâdan resem cudâlık senden oldu.

Hâderûn ki yârem bî vefadır

Şükür ki bî vefâlık senden oldu.

Bu vekalet hususunda yaptıklarına pişman olduklarında kendileriyle rableri arasındaki münasebete zarar vermesinler. Allah'tan korksunlar ve salihlerden olsunlar. Fitneye götüren ve uyandıran şeyleri söndürsünler. Böyle yapsınlar ki şu haberde kastedilen melunlardan olmasınlar: "Fitne uyumaktadır. Allah'ın laneti onu uyandırana olsun."

Ado'nun karısına gelince, kadının sözüne göre iki veya birbuçuk yıla kadar onunla evlenemez. İbo'nun hanımına gelince, başka bir erkekle evlenip kocası onu boşayıncaya bundan sonra da iddet bekleyene dek tekrardan onunla evlenemez. Halini düzeltenlerin ecri rablerine aittir.