Fakih Ahmed el-İlâluvî sebebiyle gönderdiği Mektuptur. Onun hizmetine girdikten sonra bir göçüğünün payına düşen miktarı kendisine vermeyi nezret- mesinden ve diğer hususlardan bahsemektedir.

Onun adıyla. Salat-u selam seçtiği kullar üzerine olsun. İmdi; bu şer'i hüküm ihtiva eden sahifeye bakanlarca malumdur ki, Allah Teala'nın tevfiki ve kapının bu hizmetkarı vesilesiyle Fakih Ahmed bin Keleş el-İlâluvî Gavs-ı Azam'ın gölgesi altına katıldıktan sonra, Gavs-ı Azam cezbesiyle onu kendisine bağladı. O da nefsini dünyevi bazı alakalardan çekti. Kardeşlerini, mallarını, evlerini terketti. Ya cezbenin sarhoşluğundan ya da Allah'a olan tevekkülünden dolayı bu âlî cemaatin hizmetinde bulunmaya başladı. Oysa kendisinin ehl-u lyâli vardı. Bu hizmetkar maslahata uygun olarak, ailesinin ihtiyacını karşılayan vesileleri yerine getirmesi gerektiğine karar verdi. Her ne kadar rızkı veren Allah Teala olsa da şeytanın lanetlileri ona vesvese vermesinler diye bunu münasib gördü. O ise -vefat ettiği hastalığında- , vefatından bir saat kadar önce malının çocuklarından birinin payı kadarını Allah'a yaklaşmak için bu fakir adına nezretti. Böyle yapmasına da Gavs-ı Azam'ın Ahrar'dan (k.s) naklederek söylediği şu söz sebep oldu: "Sadakanın en faziletlilerinden biri de nefsini terbiye etmek isteyene yapılan sadakadır."

Bu nezir, eğer Fakih Ahmed yaşasaydı, kendisinin, vefat etmiş olduğuna göre de geriye kalan çocuklarının yerine getirmeleri gereken sahih bir nezirdir ve Şafii mezhebine göre de Şeriata muvafıktır. Bu nezri iptal etmek isteyenin isteği geçerli değildir. Çünkü bu hizmetkar ve sadat-ı kiram buna razı değildir. Allah bile razı değildir. Allahım! Bu nezri senin katında makbul bir amel olarak kabul buyur. Amin.

Bu aciz Üstad-ı Azam, Kutb-i Efham ile Fakih Ah- med'i hakem tayin etti. Onlar bu nezrin sahih olduğuna karar verdiler. Şunlar da şahitlik etmiştir: Şeyh Fethullah bin eş-Şeyh Abdirrahim, Şeyh Abdurrahim bin eş-Şeyh İbrahim el-Melekendî, Seyyid İbrahim bin es-Seyyid Mahmud el-İs'irdî, Şeyh Mahmud bin eş-Şeyh Tahir ei-Hûrî, Şeyh Tahir bin eş-Şeyh Abdil- hamid el-Abirî, Molla Ahmed ed-Dirnlî, Molla Muhammed ez-Zivingî, Molla Muhammed Mîrzokijî, Molla Abdullah en-Nûrşînî, Molla Abduhhakim el- Firsâfî, Molla Muhammed el-Behtî, başka bir Zivingî, Molla Ali Güzel, Molla Hasan el-Haten, Molla Hüseyin es-Semerşîhî, Fakih Ali el-Hiveydî, Fakih Muhammed el-Usbâhirtî