Hazreti Şeyh Fethullah'a göndermiştir.

Mektupta Mirza Bey'in kendisine gönderdiği mektubu alıp Mektupta yazdığı hususları onunla konuşmasını istemekte ve diğer hususlara temas etmektedir.

Salat-u Selam Allah'ın Rasulü (s.a.v), aline ve ashabının tamamına olsun. İmdi, Gavs-ı Azam'ın dergahının hizmetkarından Allah yolunda dost manevi kardeşim Şeyh Fethullah'a. Molla Abdulkerim'in gönderdiği Mektup bu hizmetkara ulaştı. Mirza Bey ona Allah'a yemin ederek bu hizmetkarın emriyle hareket ettiğini, ne fiil ne de sözle bana aykırı birşey yapıp söylemediğini yazmasını istemiş. Bu sebeple bu hizmetkar süratli bir şekilde gelmek için Zirnak'tan Memânî'ye döndü. Ardından da iyi niyetli bazı ağalar ve imamlar kalabalık bir toplulukla beraber, vaki olan bazı mefsedetleri def etmek için Haftrenk'e gitmek üzere geldiler. Eğer bu hizmetkar gelmeseydi; bunu yapacaklardı. Onlar bu hizmetkarın düşüncelerine ve haline olan aşırı muhabbetleri sebebiyle ona gidecekler, zorla ve baskıyla onu ıslah edecekler. Bu bilinsin. O da bu sebepten dolayı, buraya gelene kadar önden bir Mektup göndermekten başka yol bu-lamadı. Sizlere Mektup gönderdi. Çünkü maslahata uygun olarak Mektupla kendisine gitmenizi uygun gördü. Sizler de maslahat görüyorsanız mektubu alın ve onunla Mektupta yazdıklarını konuşun. Eğer gerekiyorsa şimdi sen Demirci'ye git veya o gelsin. Eğer tevbe etmek isterse bu ne güzel bir gaye. Tev- be etmezse Neynik'e geri dön.

Bu hizmetkar en süratli ve mümkün olan bir şekilde üç yerden hangisini münasip görürse oraya binayı yaptıracaktır. Bina için taşları taşımakta bir zorluk yoktur. Eğer bir kişiyi göndermeyi uygun bulursanız bunda da bir sakınca yoktur. Allah'ın selamı sizlere, hidayete tabi olanlara ve Şeriat-ı Mustafa'ya yapışanlara olsun. Şeyh Abdurrahman'a da selam eder, hal ve hatırını sual ederim. Kendilerine söyle, her ne kadar bu günlerde geleceğimi söylediysem de Haftrenk'te söz konusu olan pek çok maslahat sebebiyle bu şimdilik mümkün değil. Bu hizmetkar insanlarla konuşmak hususunda kendisini tam vekil kıldı. O vekaleten yükünü yüklenmiş biridir artık. 19-Cemazil Uhra-1299