Mübarek halifesi, Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektubunda bir şahsın öldürülmesiyle ortaya çıkan sorunların düzeltilmesini emretmektedir.

Bir olan Allah yolunda kardeşim Molla Ahmed'e. Allah dünyada ve din üzere olan hayatınızda şerefinizi artırsın. Evvela sizlere çok çok selam eder, dualar eylerim. Sıhhat içinde bulunmanızı dilerim. İkinci olarak, size bildirmek isteriz ki, Molla Davud köyünde çıkan, meselede öldürülen kişinin kardeşi akrabasıyla birlikte bize geldi. Bunlar el-Hıssî'nin halifesinin köyünde oturan yakınları ve akrabalarıyla aralarında ittifak etmişler. Ben onları orada iskan ettim ve davalarını halletmeyi üzerime aldım. Kendilerine çokça nasihat ettikten sonra bizim söylediklerimizi kabul eylediler. Ben de halifesine Mektup yazarak onları iskan etmesini istedim. Siz de Abdal Ağa ve mezkur köy halkı ile konuşun ve maktulun yetimleri için ne gerekiyorsa onlara versinler. Yetimlere, maktulun kardeşi ve asabesine mal vererek sulh yapsınlar. Keza Abdal Ağa'nın sulhun nasıl yapılabileceğiyle il-gili olarak ne dediğini bize yazın. Çünkü ben cevap gelene kadar onları iskan ettim. Eğer halledemeye- cekseniz biz o tarafa gelelim. Sizlere, yanınızdakilere ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Bu büyük fitneyi daha başından itibaren ıslah gerekir. Bu yüzden hem siz hem de Abdal Ağa sulh sağlamak ve bu davayı halletmek için tüm gayretinizi ortaya koyun.