Yine halifesi Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektupta Mirza Han'a ihsanda bulunmayı emretmektedir.

O'nun adıyla. "Yerdekiler ve göktekiler, herşey onu teşbih eder." (isra, 44) İmdi; Gavs-ı Azam'ın dergahının hizmetkarından Samed olan Allah yolunda kardeşim Molla Ahmed'e. Mektubu getiren Mirza Han irşad dairesinin kutbunun ashabından, bizi sevenlerden ve bize karşı halis olanlardandır. Oğlu da bizim hizmetimizde vefat etmişti. Sizden beklenen ona ihsanda buiunmanızdır. Çünkü ona yapılacak ihsan bize yapılmış gibidir. Ümid ediyorum ki, müridleri farz ve sünnet olanı tasaddukta bulunmak üzere teşvik edersiniz. Size ve hidayete tabi olanlara selam osun. 11-Şaban-1299