Halifesi Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektupta Erzurum'dan kendisine kollu yelek alınmasını emretmektedir.

Onun adıyla. "Yerdekiler ve göktekiler, herşey onu teşbih eder."(isra, 44) Allah efendimiz Muhammed'e (s.a.v), aline ve ashabına salat etsin. İmdi; öncelikle Allah yolunda kardeşim Molla Ahmed'in selamette olmasını dilerim. Marifet ve kemal derecelerinde yükselmeye devam etsin. İkinci o- larak, sizce de malumdur ki mektubu getiren Abdul-lah'a kollu yelek alınması için on beyaz mecidiye verdik. Uzunluğu, üzerine gömleğin çekilebileceği kadar olsun. Genişliği de tam olsun. Yenleri de kaftan yeni gibi olsun. İçi kürk olsun, ancak kürkü en iyi cinsten olsun. Sizden isteğim parayı Mustafa Ağa'ya verip Erzurum'dan alması için teslim etmenizdir.