Bu mektubu halifesi Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektubunda Tunkal arazisinin yarısının satılması hususunda onun vekili olduğunu, halifesinin kararının kendi kararı olduğunu ve diğer hususları beyan etmektedir.

Aziz ve celil olan Allah'ın adıyla. Salat-u selam keremi geniş olan zata, şerefleri yüce olan ashabına olsun. Bundan sonra Aziz ve yüce Allah yolunda kardeşim olan Molla Ahmed'e selam olsun. Allah onun murad ettiğini yerine getirsin. Amin.

Ahmed hanımıyla beraber bize gelip sizin Tun- kal'ın yarısının ikisine satılmasına razı olduğunuzu ve kararın benim razı olmama kaldığını haber verdi. Malumdur ki, benim görüşüm sizin görüşünüz, benim rızam sizin razı olmanız demektir. Benim görüşüm bunun güzel hatta en güzel bir karar olduğu yönündedir. Çünkü biz, sizlerin hal ve durumunuzun iyi ol-masını isteyen ve üzüntülerinizin nedenini merak edip kederlerinize ortak olan insanlarız. Bu sebeple üçünüz biraraya gelin. Başkaları ile de istişare edin ve özellikle bu hususta maslahata binaen son sözü ona verin. Vesselam.