Bu mektubu Halifesi Molla Ahmed el-Taşkesânî'ye göndermiştir. Mektubta kendisine gönderdiği iki mektubunu aldığını ve Allah'a hamd ettiğini beyan etmekte ve diğer bazı hususları açıklamaktadır.

Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamdolsun. Salat-u selam mahlukatın en hayırlısı Hz. Muhammed'e (s.a.v), aline, ashabına, ezvacına, zürriyetine, akrabalarına ve ensarına velhasıl bilcümlesine olsun.

İmdi; Allah yolunda kardeşim Molla Ahmed'e. Yüksek katınızda malum olsun ki iki şerefli mektubunuz da bize ulaşmıştır. Sizleri iyileşmeye doğru götüren

Allah'a şükürler, hamdler olsun. Azamet ve nimet O'- na aittir. Sizden gelen herşey bizim için müjdedir. Fakat bu haberden daha büyük bir müjde de olamaz. Sizlere inşaallah tam olarak şifayı ihsan edecek Allah'a hamd edip şükrederiz.

Sizlerin Karedî'ye veya Molla Ali köyüne gitmeniz meselesine gelince; bizim arzumuz şayet mümkünse, meşakkat ve sıkıntı da olmayacaksa her ikisine de gitmenizdir. Durumu siz değerlendirin. Eğer bu mümkün değilse sadece Karedî'ye gitmek yalnızca Molla Ali köyüne gitmekten daha evladır. Molla Ali köyü ise etrafındaki köylerle beraber Karedî ve etrafındaki köylerden daha münasiptir.

Bu işe meczub olanları araştırın, kendi nefsinizde de şevk ve canlılık olsun. Çünkü çevrede fütuhatın olmasının en büyük amili bu iki haslettir.

Maktulün çocukları meselesine gelince, çocukları size gönderinceye kadar malları yanınızda tutunuz. Bizler de inşaallah on gün sonra sizin oraya geleceğiz. Bizim kendilerine sorduğumuz herkes şevk ve muhabbetle bizlere bazı yerlerin münasip olduğu haberini veriyor. Tercûnek ise böyle değil. Zannederim Tercûnek, Karacaviran'dan Tunkal'a kadar böyledir.

Şûşar tarafından Karakankî yönünden bize bir köy satın alın ki sizin o tarafa gelelim. 31-Gülan (Mayıs)-1299