HOCA MEHMED HALLAÇ BELHİ

Azizan Hazretlerinin seçkin halifelerinden. . Kabirleri Belh'te..