HATME

Okuma Vakti: İkindi namazı kılındıktan sonra başlayan ve yatsı namazının kılınma zamanının sonuna kadar olan vaktin içinde okunabilir.


Küçük Hatme:

1- Hatmeye iştirak edecekler değirmi bir halka teşkil edecek şekilde otururlar.

2- 100 adet taş, hatmeye iştirak edecek şahıs adedine taksim edilir.

3- Hatmeyi idare edenin işareti üzerine gözler yumulur ve 25’er defa Estağfirullaah denilir.

4- Rabıta-yı Şerif nidası üzerine beş dakika kadar rabıta yapılır.

5- Fatiha-yı Şerif nidası üzerine, nidayı yapan şahıs dahil sağ tarafındaki yedi kişi eûzü besmele ile birer adet Fatiha-yı Şerif okur.

6- Salavât-ı Şerif nidası üzerine herkes şahsına düşen taş adedince ve evvelinde eûzü besmele ile Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed şeklinde salavât-ı şerifi okur.

7- Yâ Bakî, entel Bakî nidası üzerine herkes şahsına düşen taş adedince ve evvelinde eûzu besmele çekmek sureti ile Yâ Bakî, entel Bakî der ve bu beş defa tekrar edilir.

8- Fatiha-yı Şerif nidası üzerine bu defa hatmeyi okuyan zat dahil sol tarafından yedi kişi birer defa eûzu besmele ile Fatiha-yı Şerif okurlar.

9- Salavât-ı Şerif nidası üzerine gene herkes elindeki taş adedince ve evvelinde eûzü besmele ile yukarda metni verilen salavât-ı şerifeyi okur.

10- Hatmeyi idare eden veya bir başkası Büyük Silsileyi Şerifi okur. Bu bitince aşr-i şerifi okur veya bir başkasına okutur. Diğerleri rabıta ve dua ile meşgul olurlar. Veyahut orada bulunmayan ihvan kardeşlerini zımnen hatmeye dahil ederler.

Aşr-i şerif okunup “Fatiha” çağrısı yapıldıktan sonra hatmeyi idare eden kişi “Cenâb-ı Allah noksanı ile kabul buyursun” der, “âmin, Allah razı olsun” denilerek gözler açılır ve küçük hatme tamamlanmış olur. 


Büyük Hatme:

Hatmeye iştirak edeceklerin sayısı 15 kişiden fazla olunca, büyük hatme okunması emredilmiştir.

1- Yine değirmi bir halka teşkil edilecek şekilde oturulur.

2- Estağfirullaah nidası üzerine herkes gözünü yumup eûzü besmele çektikten sonra 25’er defa estağfirullaah der.

Bu arada taş dağıtıp toplamayı bilen bir kişi halkanın içinde; Elemneşrahleke sûresini bilen ve bu sûreyi bildiğini belli etmek için sağ avucunu sol göğsü üzerinde açık tutarak kendisine taş verilmesini bekleyenlere, daha evvel ayrılmış 79 adet taşı dağıtmak için hazırlığını yapar.

3- Rabıta-yı Şerif nidası üzerine herkes rabıtasıyla meşgul olurken bir taraftan da Elemneşrahleke taşlarının dağıtılmasını beklerler.

4- Fatiha-yı Şerif nidası üzerine, hatmeyi idare edene ve onun sağındaki altı kişiye Fatiha taşı verilir. Fatiha taşı alan bu yedi kişi, eûzü besmele çekerek Fatiha-yı Şerifi birer defa okurlar.

5- Salavat-ı Şerif nidası ile herkes evvelinde eûzü besmele çekerek elindeki taş adedince salavât-ı şerif okur.

6- Elemneşrahleke-yi Şerif denilince gene evvelinde eûzü besmele, sonrakilerde sadece besmele ile kendisine taş dağıtılmış olanlar taşları adedince İnşirah sûresini okurlar.

Bismillahirrahmanirrahim,

Elemneşrahleke sadrek. Ve vedağnâ anke vizrek, ellezî engada zahrek. Ve refağnâ leke zikrek. Feinne maal usri yüsran. İnne maal üsri yüsrâ feizâ ferağte fensab ve ilâ rabbike ferğâb.

7- Halka içinde taş dağıtan görevli bu defa daha önce dağıttığı 79 adet Elemneşrahleke taşına ilaveten 21 taşı daha önce taş almamış olanlara, herkes almışsa icabına göre dağıtır. Böylece dağıtılan taş 100 adedi bulmuş olur.

8- İhlâs-ı Şerif nidası üzerine yine başında eûzü besmele ve sonrakilerde besmele ile herkes taşı adedince Kulhüvallahü’yü okur. Bu 10 defa tekrarlanır. Böylece 1000 İhlâs-ı Şerif okunmuş olur. Hatmeyi idare eden bir fazla okuyarak bunu 1001’e tamamlar.

9- İkinci Fatiha-yı Şerif nidası yapılır. Bu sefer hatmeyi idare edenin sol tarafındaki yedi kişiye Fatiha taşı verilir. Hatmeyi idare eden hariç Fatiha taşı alan bu yedi kişi eûzü besmele çekerek Fatiha-yı Şerifi birer defa okurlar.

10- İkinci Salâvat-ı Şerif nidası üzerine herkes elindeki taş adedince evvelinde eûzü besmele çekerek salavât-ı şerif okur.

11- Büyük Silsileyi Şerifin ve aşrı şerifin okunmasından sonra, Küçük Silsileyi Şerif okunarak usulünce büyük hatme tamamlanır.