Page 5 - Dosta Doğru Dergisi 5. Sayı
P. 5

Mustafa AYAZ


          Bundan yaklaşık yüz yirmi yıl önce yaşamış Salih Baba, Dergahın büyük çoğunluğunu teşkil
      eden medrese tahsili görmüş ihvanların yanında kendi halince ezik, ortalarda görünmek istemeyen
      sofa denilen ara yerde duran, huzura çıkma cesareti bulamayan orijinal tevazulu biri…


          Muhammed Piri Sami Hazretlerine arz etmişler ki “Efendim diğer dergahlarda beyit söyleniyor,
      emir buyursanız da bizim dergahta da söylense” Cevaben Hazret buyuruyor “Sofa da bulunan
      mahcup Salih'i işaret ederek, ne olacak bizim Salih de söyler” emrinden sonra Salih söylemeye
      başlıyor. Elektrik prizine fiş takılmış gibi 40 gün söylüyor. Fişin süresi 40 gün sonra bitiyor. Tabii bu
      zaman içerisinde katipler görevlendiriliyor, Salih Babanın söyledikleri kayda alınıyor. Salih Baba
      Divanı böyle oluşuyor. Abdurrahim Efendimiz Hazretleri Reşahat adlı eser yanında Salih Baba
      Divanını çok tavsiye ederler ve Salih Baba Divanında Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet mevcuttur
      diye buyururlardı.


          Muhammed Piri Sami Hazretlerinin bizim Salih de söyler diyerek zuhura getirdiği divandan bazı
      bölümleri birlikte görelim. Beyitleri açıklama yerine her okuyucunun birikimlerinin enginliğine havale
      ederek daha geniş anlama sahip olmalarını uygun gördük:


      4                                    Mayıs 2014  Dosta Doğru
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10