Page 16 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 16

‘süreklilik’ de kazandırmaktadır. Kalplerinde hastalık bulunan
                                  münafıklar, şeytanın aldatmacaları sonucunda, ibadetlerinde ve
                                  güzel ahlakta bu sürekliliği gösterememektedirler. Nefislerine
                                  ters gelen bir konuda ya da karşılaştıkları en ufak bir zorlukta
                                  hemen yaptıkları hayırlı işlerden vazgeçmişler ve hedeflerine
                                  ulaşamamışlardır. Bu da, kalplerinde yaptıkları işe karşı gerçek
                                  anlamda bir sadakatin ve bağlılığın olmayışından kaynak-
                                  lanmaktadır. Allah’a gönülden bağlanmış olan müminler ise,
                                  Allah’a karşı duydukları bu içten sadakat sayesinde, Kur’an
                                  ahlakını uygulamada ve Allah’ın rızasını kazanmada hep çaba
                                  göstermişlerdir.

                                   Allah, müminler için hayırlı ve güzel olanın ‘sürekli’ salih
                                  amellerde bulunmak olduğunu Kur’an’da şöyle bildirmektedir:
                                  “Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici süsüdür; sürekli olan
                                  ‘salih davranışlar’ ise, Rabbinin Katında sevap bakımından daha
                                  hayırlıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır.” [Kehf,
                                  46]

                                   Allah sevgisi, sadakatin yaşanması için çok önemli bir özellik-
                                  tir ancak tek başına yeterli değildir. Beraberinde mutlaka Allah
                                  korkusu da gereklidir. Allah korkusu, kişinin Allah’ın emir ve
                                  yasaklarına karşı son derece titiz olmasını, O’nun beğenmeye-
                                  ceği tavırlardan şiddetle kaçınıp sakınmasını, şeytanın ve nefsi-
                                  nin telkinlerine karşı güçlü ve iradeli olabilmesini sağlar.

                                   Allah korkusu müminin Allah’a derin bir sadakatle bağlan-
                                  masını sağlar. Allah’ın sevgisini, hoşnutluğunu olabilecek en
                                  fazlasıyla kazanabilme istekleri ve aksinde Allah’ın azabıyla
                                  karşılaşabileceklerini bilmeleri, iman edenlerin bu sadakatlerini
                                  sürekli kılar.

                                   Allah hepimizi sabırlı ve sadakatli bir kul eylesin, sadıklardan
                                  ayırmasın.

                                   Allah’a emanet olunuz.

zaman Allah rızasının en çoğunu hedeflerler. Sadakat, mümin-    dosta doğru - şubat 2015 15
lerin birbirlerine olan güven ve sevgilerini artırır.

 Müminler en zor şartlarda dahi Allah’a ve iman edenlere olan
sadakatlerinden asla taviz vermezler. Müminlerin sahip olduğu
sadakat ruhu, onların hareketlerine de tesir ederek, azimlerini
ve Allah’a olan teslimiyetlerini artırmakta ve daha da güçlen-
melerine vesile olmaktadır.

 Bir mümin, Allah’a ve elçisine gönülden bağlı olduğu sürece,
yaşadığı zorluklar hep kolaylıklara dönüşecektir. Hayatları
boyunca sabırla Allah’a sadık kalan müminler her zaman
Allah’ın yardımı, koruması ve rahmeti ile karşılık göreceklerdir.

 Karşılaştıkları zorluklarda, sabır, tevekkül ve teslimiyeti
kendilerinden eksik etmeyen Peygamberler ve onların yolundan
giden müminler bütün müslümanlara hep örnek olmuşlardır.

 Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), zorluk anlarında
Allah’a sadakatte kararlılık gösterilmesi gerektiğini müminlere
şöyle hatırlatmıştır:

 “...Bir şey isteyince Allah’tan iste. Yardım talep edeceksen
Allah’tan yardım dile. Zira kullar, Allah’ın yazmadığı bir hususta
sana faydalı olmak için bir araya gelseler, bu faydayı yapmaya
muktedir olamazlar. Allah’ın yazmadığı bir zararı sana vermek
için bir araya gelseler, buna da muktedir olamazlar.”

 Sadakat, Allah yolunda yaptığı tüm salih amellerde ve
Allah’ı razı edecek güzel ahlakı göstermekte müminlere hep bir
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21