Page 4 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 4

ditörden

  	 Saygıdeğer okurlar;
  	 Yeni bir sayı ile yine karşınızdayız.
  	 Dergimiz 7. Sayısına ulaştı. Yaklaşık 3 yıldır siz kıymetli okurlarımıza tasavvufi bir pence-
  reden dünyaya bakma adına karınca kararınca katkı sunmak için çabalıyoruz. Tasavvuf insanlık
  aleminin tek çıkış yolu, tek kurtuluş kapısıdır. Böyle inandık ve bunun için mücadele ediyoruz.

  	 Dünya adına, zahiri alem adına, kutlu bir sonun başlangıcını yaşadığımız bu günlerde insan-
  lığın ihtiyaç duyduğu bakış, huzur ve sükun ortamını temin etmek için en doğru açıdır tasavvuf.
  Bunu biliyor ve bunu yazıyoruz.

  	 Yaradan’a imanın tasavvur edilemez idrakler ile yaşanması için en doğru ve en mükemmel
  yoldur tasavvuf. Buna iman ettik ve bunu anlatıyoruz.
  Yüce Mevla’nın açık tuttuğu kapılar hürmetine merhametini tecelli ettirdiği, fani alem için niha-
  yetsiz huzurun ve tarifi imkansız hazların bab-ı’dır tasavvuf. Bu kapının büyüklüğüne hizmet için
  var olduğumuzu ifade ediyoruz.

  	 Baki alemde elde edilebilecek mertebenin, “Rahmani tecellileri dünyevi hayatımıza hakim
  kılmaktan geçtiği” bilici ile çorbaya belki bir tutam tuz katıyoruz.
  Levhi Mahfuzda yazılı olanlar için halk edilmiş sebeplerden biri belki de elinizdeki bu eserdir.
  Eğer böyle ise ne mutlu bizlere.

  	 Dünyanın ve özelde ülkemizin yaşadığı kaos ve karmaşa ortamının, can çekişmekte olan
  materyalist düşüncelerin ortaya çıkardığı son çırpınışların birer yansıması olduğu bilinci ile Hak’kın
  tek olduğunu, Hak Yol’un tek olduğunu her daim haykıracağımızı bilmenizi isteriz.
  Sürç-i lisan eyler isek affola.

                                                                            dosta doğru - şubat 2015 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9