Page 10 - Dosta Doğru Dergisi 4. Sayı
P. 10

SNÜN DİYARINDAN EYLEDİN CÜDA

Hüsnün diyarından eyledin cüda
  Bize haram ettin illerimizi

 Kangı şükûfeye oldumsa şeydâ
 Koymadın sunmağa ellerimizi

Meydân-ı hüsnünde oynatırsın at
 Ne diyardan geldin ey hûrî-sıfât
Cihanın şahların hep eyledin mât

  Kırdın kanat ile kollarımızı

Kaşların mihrâbdır gözlerin hatîb
 Demlerin hayâttır leblerin tabîb
 Yanağında feryâd eyler andelîb
 Rakîbler dermesin güllerimizi

Vechinde yazılmış Seb’ul-Mesânî
“İnnâ fetahnâ” dan verir nişanı
 Âfitâb-ı hüsnün yandırır canı
 Zülfün sedeylemiş yollarımızı

  Hazret-i Sâmî’den giymişem tacı
“Ve’d-Duhâ” yüzüdür “ve’l-Leyli” saçı

   Olmak isteyenler f ırka-i nâcî
    Ziyaret eylesin pirlerimizi

   Yeter ettin bu Salih’e itabı
Bir zaman gösterdin yevmü’i-hisâbı

 Şimdi arz eylersin ümmül-kitâbı
  Büsbütün lâl ettin dillerimizi

                    şubat 2014 9 | dosta doğru
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15